Contactgegevens

Mailadres:   

Telefoonnummer:

U kunt persoonlijk spreken met:

Of met:

 

Adres:

Postcode en plaats

 

 

KVK:

IBAN:

 

Oudercommissie:

 

Onafhankelijke klachtenbehandeling:

 

 

 

 

Onafhankelijke geschillencommissie:

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon:

 

Privacy reglement:

 

ISO:

info@stichtingplekzat.nl 

050 50 13 521

Henk Achterberg  06-45 12 78 90

Dian Bos                06-12 88 33 75

 

Prins Willem Alexander Hoeve

Melkweg 13

9306 TC Alteveer Gemeente Noordenveld

 

01144972

NL 89 RABO 0139878661

 

Jeanet Holkema    06-47494973

 

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)

- klachtenfunctionaris (voor cliënten WLZ)

- klachtencommissie (voor cliënten jeugdwet en WMO)

 

  De geschillencommissie (voor cliënten WLZ)

 

 

Zorgbelang Drenthe (voor clienten jeugdwet)

 

 

Privacy reglement

 

Certificaat ISO 9001:2015, geldig tot 1 mei 2022.