Onze diensten

We werken voor kinderen in de jeugdzorg. We bieden ambulante begeleiding bij de cliënten thuis of elders op locatie. Ook begeleiden we, in opdracht van voogdij instellingen, de bezoekmomenten van kinderen met ouders of brussen.

Onze kracht

Omdat we 13,5 jaar een logeer- en gezinshuis hebben gehad, hebben we veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jeugd. We bieden structuur maar vinden het vooral belangrijk dat het kind gewoon kind mag zijn.

Wachtlijst

Op dit moment hebben we geen wachtlijsten voor ambulante zorg.

Stichting Plekzat

Op 4 februari 2009 hebben wij, Henk en Dianne, Stichting Plekzat opgericht om weekenden en vakanties te organiseren voor jeugd vanaf 4 jaar met een gedragsstoornis. Er bleek niet alleen behoefte te zijn aan logeeropvang maar ook aan, voor korte of langere tijd, wonen in ons gezinshuis.

Bij ons woonden en logeerden een zogenoemde "verticale groep" met allerlei verschillende soorten kinderen met diverse interesses, net als in een normaal gezin. Het ene kind was bezig met zwemles, de ander met het halen van het rijbewijs, de één ging naar dagbesteding en de andere deed de HAVO.

Het gezinshuis en het logeerhuis hebben we, met zeer veel inzet van onze toenmalige personeelsleden, 13,5 jaar gerund.

Nu richten wij ons uitsluitend op het geven van ambulante zorg aan kinderen of gezinnen die het nodig hebben. 

Contact formulier

    Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de vlag.

    Onze contact gegevens