Wtzi-erkenning

Stichting Plekzat beschikt over een Wtzi-erkenning voor de functies persoonlijke verzorging, begeleiding en (langdurig) verblijf. 

Indicatie aanvragen: ZIN of PGB

Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de gemeenten muv

cliënten die onder de Wet langdurige zorg vallen.

De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders in uw regio

contracten afgesloten. Uw gemeente kan u een lijst met deze

gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN) overhandigen.

 

Stichting Plekzat heeft een contract met alle gemeenten in Drenthe.

Daarnaast blijft het ook mogelijk om zorg vanuit PGB te financiëren voor de provincies buiten Drenthe of voor de WLZ.  

 

 

 

Aanvragen zorg

Indien u zorg wilt aanvragen dan kunt u zich melden bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente.

Het CJG zal in overleg met u bepalen of en welke zorg er nodig is.

Voor contactinformatie over het CJG verwijzen wij u graag naar de site van uw eigen gemeente.