Wonen in ons woon-initiatief

 

Soms heb je voor langere tijd onderdak en begeleiding nodig.

Dit kan zijn omdat:

 

 Je thuis problemen hebt en het beter is om ergens anders te wonen.

Het nog niet goed lukt om op je zelf te wonen.

Je problemen hebt die je zelf niet meer kunt oplossen.

Je in een andere instelling bent vastgelopen.

  

Dan kan een langere tijd in een woon-initiatief je weer

op weg helpen.

 

Stichting Plekzat heeft maximaal 12 plaatsen voor 

woonkinderen (alleen voor jongens ) van 0 tot 18 jaar. 

 

 
 crisisopvang